Tuesday, August 4, 2015

My Maula TUS and Me

London Ziyafat

Mombasa Ziyafat 1994

Bradford Iftetah 2008

Hadiyat London 2002

Hatim Shaadi

Madinah Munawara Ziyafat 

Hadi Ashar Ziyafat 1997

Hammersmith hall London 1996

Dubai Masjid Iftetah 1984

Bradford UK 2008

Mombasa Huzaifa Bhai Nikah 1994

1984

Hatim Ziyafat Mumbai 2014

Evan ul Barakaat Surat

Khatmul Quran Majlis 2014
LA Ziyafat 2015

Mansus TUS pehli Bethak London June  2011


Surat Jamea Evan 1996


hadiyat London
Mombasa Kenya Ziyafat 
Surat 1436 Masjid E MoazzamBaite Zainy Ziyafat 1436 Surat